((به روستای مسجدین همدان خوش آمدید!))
روستای مسجدین آرشیومطالب فرهنگی(مهدی بلاگ)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

   7   کدامیک از کتابهای زیر که با موضوع

  بانوان نمونه است توسط زهرا زواریان

       نوشته شده است؟

الف) خاتون عشق(داستان زندگی نرجس خاتون - مادر گرامی امام زمان(عج))

- و -  چهاربانوی تاریخ ساز

ب)   عروس و کاروانش 

ج) زنان سپیدپوش -و- همسرخورشید:ام البنین

 د) الف و ب

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

بدون نظر

..... روستای مسجدین ..... کتابخانه نور ...... حسین نادری ... مصطفی رضایی جهاندار .... رضا فاتحی بیات .... | 16:23 - 1398/9/13