((به روستای مسجدین همدان خوش آمدید!))
روستای مسجدین آرشیومطالب فرهنگی(مهدی بلاگ)

 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 8    توضیحی که در ادامه عنوان هریک از کتابها

 

   داده شده است برای معرفی بیشتر ودقیق تر

 

     محتوا ومطالب هرکتاب است در بین کتابهای

 

      زیر کدامیک از توضیحات نادرست است؟  

 

1) قصه های خدا(قصه های پیامبران)

 

2) خدا در این قصه ها(قصه هایی برای آشنایی کودکان با خدا)

 

3) قنبر فرزند حمدان(شش داستان کوتاه از علی (ع))

 

4) هدیه خدا{کمک به یک نیازمندمسکین بهتر از حاجی شدن}

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

 

بدون نظر

..... روستای مسجدین ..... کتابخانه نور ...... حسین نادری ... مصطفی رضایی جهاندار .... رضا فاتحی بیات .... | 16:22 - 1398/9/13