((به روستای مسجدین همدان خوش آمدید!))
روستای مسجدین آرشیومطالب فرهنگی(مهدی بلاگ)

 

          بسم الله الرحمن الرحیم         سلام بر شما دوست عزیز

سوالات چهارگزينه اي پيرامون 

 

 

( اطلاعات عمومي ويژه ظهور

 

 

امام عصر(عج))

 

 

 

----------------------------------------------------

 

بسمه تعالي

سوالات چهارگزينه اي پيرامون  

    ( اطلاعات عمومي ويژه ظهور امام عصر(عج))

 

 

1-تعداد ياران خاص امام عصر(عج)چند نفر است؟

الف)14نفر                         ب)12 نفر                   ج)313 نفر             د) 319 نفر

2-مركز خلافت امام زمان (ع)پس از ظهور كجاست؟

الف)شام                     ب)مكّه                            ج)سامرا                         د)كوفه

3-حضرت بقيه الله الاعظم(عج)ازچه مكاني ظهور خواهد كرد؟

الف)كعبه                  ب)مدينه                       ج)قدس                               د)كوفه

4-حلقه اي كه امام صادق (ع)به عنوان شرط ظهور امام عصر(عج)در روايتي بيان مي فرمايند شامل چه تعداد ياران مي باشند؟(منظورنيروي رزمي است كه حضرت قيام خودرا با آنهاازمكه شروع خواهد كرد)

الف) 313 نفر                 ب)يك ميليون نفر                     ج)10هزارنفر                    د)يك نفر

5-تعدادمشهورعلائم حتمي ظهور كه در روايات معصومين (ع)به آنها اشاره شده است كدام است؟

الف)5                                 ب)3                                ج)6                      د)15

6-كدام يك از افراد مذكور جزءنويسندگان عرصۀ مهدويت نمي باشند؟

الف)آيت الله گلپايگاني      ب)مصباح يزدي         ج)علي اصغر رضواني         د)محدث نوري

7-كدام يك از كتابهاي زير جزء كتابهاي مرجع ودرجه اول نمي باشد؟

الف)اوخواهد آمد                ب)نجم الثاقب                ج)كمال الدين                د)مكيال المكارم

8- زنان نيز درجريان ظهور و قيام و ياران خاص امام عصر(عج)نقش دارندبه نظر شما در چه بخشي بيشتر فعاليت
 مي كنند؟

  الف)رزمي ونظامي      ب)جزء فرماندهان وكارگزاران        ج) پرستاري وامدادگري وامورتبليغي        د)ب وج            

9-بنابرروايات معصومين(ع) مركزنشرمعارف اهل بيت (ع)درآخرالزمان كجاست؟

الف)عراق                  ب)قم                        ج)جنوب لبنان                         د)نجف اشرف

10-لشگر 12هزارنفري سفياني كه براي سركوبي قيام مهدي(ع)به سوي مكه ومدينه  گسيل مي شوند درچه
 منطقه اي به زمين فرو مي روند؟

الف) عراق ودرشهركوفه     ب) مكه ودركناركعبه              ج)مابين مكه ومدينه(بيداء)      د) شامات

11-به نظرشماكانون تحولات وخروج سفياني وقيام يماني قبل از ظهوردرچه منطقه اي از جهان است؟

الف)خاورميانه          ب)آسياي صغير                     ج)تركيه                      د)شبه جزيره عربستان

12-فرديكه به نقل از روايات معصومين (ع)پانزده شبانه روزقبل از ظهوردركنارخانۀ خدابه ناحق كشته
 مي شود كيست؟   

      الف)يماني           ب)سيدحسني                      ج)سفياني                   د)دجّال

13-شخصي كه پس ازظهورامام عصر(عج)ازآسمان فرود مي آيد وپشت سرحضرت نماز مي گذارد كيست؟

الف)عيسي (ع)          ب)خضرنبي(ع)                      موسي (ع)                         د)داود(ع)

14-برطبق روايات دابّه الارض كه در قرآن به آن اشاره شده است كيست؟

الف)موجودي است عجيب وغريب    ب)همان سفياني است    ج)امام زمان(عج) است        د)علي (ع)است

15-آياپس ازاامام زمان(ع)افراد ديگري برروي زمين حاكميت مي نمايند يا نه واگرچنين امري واقع شدني است
 آن افرادچه كساني مي باشند؟       

     الف)مستضعفان                 ب)خير،هيچكدام               ج)مؤمنان              د)ائمه معصومين(ع)

16-نبرد قرقيسيا درچه منطقه اي ازخاورميانه به وقوع مي پيوندد وعلّت آن چه چيزي مي باشد؟

الف)مابين سوريه وتركيه،به طمع گنج                             ب)درعراق ،حاكميت بر كوفه

ج)مابين مكّه ومدينه،سركوب قيام مهدي(ع)                     ج)مابين سوريه وعراق ،به طمع آب فرات

17-شعارياوران امام زمان(ع)كه باپرچم هاي سياه وسبزازطرف مشرق به سوي كوفه حركت خواهند كرد چيست؟                الف)مامي آييم          ب)يالثارات الحسين  (ع)            ج)ما آماده ايم          د)يابقيه  الله الاعظم (عج)

18-تعدادفرشتگاني كه  درزمان ظهورحضرت راياري مي رسانند كدام است؟

الف5 فرشته                  ب) دهها هزار فرشته                       ج) 5هزار فرشته      د) يك فرشته

19-بنابر روايات رسيده از معصومين (ع)سخن مشهوري كه ميفرمايد : قبل از ظهور ندا وصيحه آسماني ،حقانيت مكتب اهل بيت (ع) را به مردم معرفي مي نمايد در چه موقعي از سال اتفاق مي افتد ؟

الف)شب 23ماه مبارک رمضان                ب) عيد نوروز               ج) روز جمعه              د) روز عاشورا

20- روز ظهور حضرت مصادف با چه ايامي از هفته وسال مي باشد ؟ (براساس روايات مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد)

الف) دوشنبه وعيد غدير        ب) جمعه وروز عاشورا        ج) جمعه و عيدنوروز        د)ب وج

21-پس از شهادت امام عصر (عج)به نقل از روايات معصومين (ع)چه مكاني زيارتگاه حضرت بقيه الله اعظم(عج) مي گردد ؟

الف) سامرا                         ب) كوفه                     ج) كربلا             د) مكه

22-به بيان معصومين (ع)اولين سخن امام زمان (ع)پس از ظهور در كنار خانه خدا كدام است ؟

الف) بقيه الله خيرلكم ان كنتم مؤمنين     ب) يا لثارات الحسين (ع)

ج) ياران من كجاييد !                                            د) اي خونخواهان حسين (ع)

23-تعداد وظايفي كه در كتاب مكيال المكارم براي منتظران ظهور بيان شده است كدام است ؟

الف) 8 وظيفه              ب) 5 وظيفه                        ج) 100  وظيفه                    د) 80    وظيفه

24- كدام يك از افراد زير(برطبق حكايت ها وداستانهاي وارد شده در كتابها) با امام زمان (ع)ملاقات نكرده اند ؟

الف ) علامه مجلسي  ب) علي بن مهزيار اهوازي     ج) شيخ مفيد (عليه الرحمه)        د) سيدبن طاووس

25-كدام يك از موارد زير جزء مواريث انبيا كه حضرت آنها را با خود دارد نمي باشد ؟

الف) زره وپرچم پيامبر (ص)       ب) عصاي موسي (ع)       ج)صندوقچه سليمان (ع)          د) تورات وانجيل

26-دجال در زبان عربي به چه معناست واين فردمورد نظر در چه موقعي از دين خروج خواهد كرد ؟

الف )بسيار دروغگو  و فريبكار ، قبل از ظهور                       ب) نيرنگ باز ، پس از ظهور                                                          ج) بسيار دروغگو ، قبل از ظهور                                 د) دروغگوي حيله گر پس از ظهور

27-آيا دجال وسفياني منحصر به زمان  ظهور حضرت است يامربوط به  تمام زمانهاست  واگر در طول تاريخ
 چنين افرادي همواره وجود داشته اند به خوبي از آنها ياد شده يا به زشتي وبدي ؟

الف) خير            ب) بله ، زشتي وبدي           ج) بله ، خوبي            د) بله ، زيبايي

28-به نظر شما براي آمادگي رزمي جهت حضور در ركاب امام زمان (عج)وظيفه ما((درحال حاضرودرزمانۀ ما)) قبل از ظهور چيست ؟

الف ) تهيه سلاح   ب) تهيه شمشير       ج) تهيه نيزه وتير وكمان         د) شركت در بسيج

29-به عقيده شما به جز برگزاري دعاي ندبه وزيارت آل ياسين وآمادگي رزمي چه تكاليف مهمتري بر عهده ما مي باشد ؟

 الف)خواندن زيارت عاشورا ودعاي عهد          ب)معرفت وشناخت نسبت به امام زمان(عج)وپيوند با ولي فقيه     
  ج) سفر به عتبات عاليات                          د)خواندن  دعاي غريق

30- به نقل از امام صادق (ع) در زمان غيبت هريك ازما چه قدم اساسي(در رفتار و اعمالمان) درجهت زمينه سازي ظهور بايد برداريم ؟

الف)خواندن نماز ودعا          ب)خواندن زيارت عاشورا     ج)رعايت تقوي و كسب اخلاق نيك وپسنديده           د)خواندن دعاي عهد

31-كداميك ازالقاب حضرت است كه اگركسي درمواقع اضطرار ي وخطرآن راقلبأخطاب به امام زمان(ع)به زبان بياوردآن حضرت به فرياد اومي رسد؟«مانندفريادرسي از گمشدگان»(براساس حكاياتي كه دراين زمينه بيان شده است)

الف)يااباصالح            ب)يامهدي ادركني           ج)ياقائم آل محمد(ص)          د)ياحجه ابن الحسن(ع)

32-مكاني كه به نقل برخي ازبزرگان دين گمان مي رودكه((براساس حكايتي از زبان يك مسافر دريائي))محل زندگاني فرزندان ونوادگان آن حضرت باشدكدام است؟

الف)شهرسامرا             ب)سرداب مقّدس                    ج)بيت المقّدس                    د)جزيرۀ خضراء

33-امام زمان(ع )دركدام يك از مكانهاي زير هرسال يكبار به طور قطع ويقين درجمع مسلمانان حاضرمي شودوباآنان باخداي خودراز ونيازمي نمايد؟

الف)كربلاوروزعاشورا     ب)نيمه شعبان ومسجدجمكران     ج)صحراي عرفات ومناسك حج    د)بقيع و28 صفر

34-امام زمان(ع)درنامه اي به شيخ مفيد(عليه الرحمه)علت دورماندن شيعيان ازفيض ديدارامام خود راچه چيزي معرفي مي نمايد«به بيان ديگرچراامام زمان(ع) به گفتۀخودحضرت ظهورنمي كند»

الف)زيارت نكردن قبورائمه(ع)                               ب)صدقه ندادن                                                                                         ج)شركت نكردن درمجالس دعاي ندبه                     د)برخي اعمال ورفتارناشايست شيعيان وپيروان حضرت

 

35-كدام يك ازعلماءمشهورديني مذهب تشيع مي باشد كه كتابي مشهوربه دستورامام زمان(ع)ودربارۀآن حضرت نگاشته وبه دعاي امام زمان نيز متولدشده است؟

الف)شيخ صدوق(عليه الرحمه)     ب)شيخ مفيد(عليه الرحمه)     ج)علامه مجلسي        د)سيدبن طاووس

36-به نامه هايي كه امام عصر(عج)خطاب به علماءدين نوشته است اصطلاحأچه مي گويند؟

الف)نامه سرگشاده              ب)رقعه ياتوقيع                       ج)عريضه                    د)دل نوشته

37-به نقل روايتي از امام زمان (ع)درزمان غيبت كبري((درمورد رخدادها وحوادث پيش آمده در آينده)) وپيروي ومطابعت درامور ديني از چه كساني بايد حرف شنوي داشت؟

الف)شيعيان وپيروان حضرت    ب)مربيان ومعلمان    ج)راويان احاديث(علما ومراجع)    د)ملاقات كنندگان باحضرت

38-بنابرروايات اسلامي حضرت ولي عصر(عج)به هنگام ظهور چند ساله به نظرمي ر سد؟

الف)20ساله                   ب)50ساله                   ج)70ساله                                د40ساله

39-بوي مخصوص حضرت متعلق به كدام يك از گلهاي زير است؟

الف)گل ياس           ب)گل محمدي              ج)گل نرگس                      د)گل ميخك

40-براساس روايات معصومين (ع)عرضۀ نامۀ اعمال بندگان،هرهفته درچه روزي به خدمت حضرت صورت مي گيرد؟

الف)جمعه                   ب)دوشنبه                        ج)سه شنبه                 د)چهارشنبه

41-کسی که پس از ظهور امام زمان(عج) به دست نبی مکرم اسلام (ص) کشته خواهد شد کیست؟

الف) دجال                ب) سفیانی                ج)ابلیس(شیطان)                           د)الف و ب

42- نام نوشته ای که درآن احوال امام زمان (ع) نوشته شده است ودر زمان پیامبر (ص) به دست حضرت فاطمه (س) بوده است چیست؟

الف) کتاب علی (ع)     ب) لوح سبز جابر         ج) لوح محفوظ     د) صحیفه فاطمه(س)

43- کدام یک از افراد زیر جزء کسانی هستند که پس از ظهور امام زمان (ع) به دنیا رجعت خواهند کرد؟

الف) اصحاب کهف        ب) پیامبر وعلی (ع)             ج) خضر نبی (ع)  د)  الف وب

 

44- کدام یک از امامان معصوم (ع) بلافاصله پس از ظهور حضرت به دنیا باز خواهند گشت وچه کسانی همراه آن امام خواهند بود؟

الف) امام علی (ع) واصحابش                           ب) امام حسین (ع) ویاران با وفایش

ج) امام صادق (ع) وشاگردانش                       د) امام علی (ع) و پیامبرو فاطمه و حسن و حسین (ع)

45- به نظر شما کسی که قبل از قیام مهدی (ع) در یکی از کشور های عربی به طرفداری از امام زمان (ع) دست به قیام خواهد زد کیست ودر روایات معصومین (ع) از او چگونه یاد می شود؟

الف) یمانی وفردی صالح است                                     ب) سید خراسانی و فردی شایسته است
ج) سفیانی و فردی خون ریزودشمن اهل بيت(ع) است     د) دجال وفردی دروغ گو و فریب کار است

46- معنای سنت بداء در مورد شرایط ظهور کدام یک از موارد زيررا شامل می شود؟

الف) دعا تأثیری بر ظهور حضرت ندارد   ب) اگردست به دعا برداريم و اعمال نیک وپسنديده انجام دهیم ظهور نزدیک می شود
ج) اگر ظلم وستم زیاد شود ظهور نزدیک می گردد       د) سرنوشت الهی در مورد ظهور هر چه با شد تغییر نمي کند

47- در روايات معصومین (ع) از شب نیمه شعبان به چه چیزی تعبیر شده است؟(درمقايسه با ماه مبارك رمضان)

الف) ليله المبيت         ب) عید مسلمین ج) شب قدر اهل بیت(ع)      د) شب اجابت شدن دعاها

48- در بین وظایف زیر کدام یک از همه بیشتر بر عهده منتظران در زمان غیبت می باشد؟

الف) معرفت وشناخت امام زمان (ع)               ب) دادن صدقه به نیابت از آن حضرت      
ج) خواندن دعای ندبه                               د) تهیه سلاح

49- نبردی که به ادعاي صهیونیست ها در آن مسیحیان و یهودیان پیروز می شوند و حکم فرمایی جهان در آخرالزمان به دست آنها می افتد کدام است؟

الف) نبرد قرقیسیا                ب) جنگ جهانی سوم      ج) نبرد آرمگدون(آرماگدون)          د)جنگ صلیبي

50- کدام یک از افراد زیر (بر طبق اسناد و حکایات آمده در کتاب ها) با امام زمان (ع) ملاقات کردند؟

الف) شیخ طوسی               ب) علامه مجلسی              ج) محدث نوری    د) اسماعیل هرقلی

 

51- کدام یک از ملائکه مقرب الهی هنگام ظهور امام زمان (ع) با حضرت بیعت خواهند کرد و ندای او در کنار کعبه به گوش جهانیان خواهد رسید؟

الف) جبرئیل                      ب) اسرافیل                   ج) عزرائیل              د)میکائیل

52- به جز ندا و  صیحه آسمانی که قبل از ظهور، مردم را به طرف امام زمان فرا می خواند ندای دیگری که از دل زمین به گوش مردم جهان میرسد از طرف چه کسی و مردم را به بر حق بودن چه فردی فرا می خواند؟

الف) دجال و بر حق بودن سفیانی                               ب) شیطان و بر حق بودن سفیانی   
ج)سفیانی و بر حق بودن سفیانی                        د)شیطان و بر حق بودن دجال

53-مسجدی که به دستور امام زمان (عج) ساخته شده است و هر سال پذیرای میلیونها زائر و مشتاق از سر تا سر جهان می باشد کدام است؟

الف)مسجد سهله               ب) مسجد کوفه              ج) مسجد الحرام             د) مسجد مقدس جمکران

 

 

 

 

بدون نظر

به شهرگلشن موسیه باد ...... خوش آمدید! ........ | 10:33 - 1391/4/11


                                 
                           

 اطلاعات عمومی ویژه ظهور امام عصر (عج)

------------------------------------------------------

 

1- وقتی ظهور کند اولین سخن او این است :

بقیه الله خیر لکم إن کنتم مومنین   هود/ 86

منم بقیه الله و حجت الهی و جانشین خدا بر روی زمین . امام باقر ( علیه السلام )

2- در حالیکه 313 نفر از یاران خاص او در کنار کعبه ایستاده اند همه مسلمان ها به او عرضه می دارند : السلام علیک یا بقیه الله . امام باقر ( علیه السلام )

3- قائم ما در روز جمعه ظهور می نمایند . امام صادق ( علیه السلام )

4- بین رکن و مقام و پشت به خانه کعبه می ایستد و جبرئیل رو در روی حضرت می ایستد و قبل از اینکه حضرت چیزی بگوید ندا در می دهد : أتی أمر الله فلا تستعجلوه . نحل/2و1

5- همه مواریث انبیاء و ائمه (ع) به همراه آن حضرت است بطوریکه عصای موسی(ع) و انگشتری سلیمان (ع) و پیراهن یوسف (ع) و عبای پیامبر (ص) را به همراه دارد .

6- شمشیر و زره و علم سبزیکه جبرئیل در جنگ بدر برای پیامبر (ص) آورده بود را به همراه خود دارد .

7- خداوند امام زمان (عج) را بوسیله سه چیز یاری می رساند : 1- ملائکه مقرب به همراه پنج هزار فرشته نازل شده در جنگ بدر 2- مومنان 3- ترس و وحشتی که خداوند از هیبت آن حضرت در دل دشمنانش می اندازد .

8- به مانند داوود و سلیمان نبی (ع) بدون شاهد و بنیه در میان مردم قضاوت می نماید زیرا حقیقت هر اختلافی از طرف خداوند به او الهام می گردد .

9- خداوند از میان دو ابر سخت و رام ابر سخت را برای قائم ما ذخیره کرده ابری که دارای صاعقه است و رعد و برق دارد و این ابر را بسوی دشمنانش مأمور می سازد بطوریکه وقتی آنرا می بیند از آن وحشت کرده بسوی حق باز می گردند (در روایات ائمه) (ع)

10- گوئی همین الان یاوران مهدی (عج) را در پشت شهر نجف و در سرزمین کوفه
 می بینم در حالیکه لباسهایشان مندرس و کهنه شده و اهل تهجد و عبادتند از دور ترین نقاط دنیا در پشت سر امامشان در حرکتند . امام سجاد ( علیه السلام )

 

11- همگی یاوران مهدی (عج) جوان هستند مگر به اندازه سرمه ای که در چشم
 می کشند یا نمکی که در غذا می ریزند . امام علی ( علیه السلام )

 

12- جبرئیل در طرف راست آن حضرت و میکائیل در سمت چپ و فرشتگان الهی پیرامون او و یاران حضرت در پشت سر هر کدام به مانند عاصف بن برخیا در دربار سلیمان نبی (ع) به چشم به هم زدنی بساط ظالمین را در کمک به امامشان بر می چینند

13- ابوخالد کاکلی از امام باقر (ع) نقل می کند : مردانی از مشرق زمین (ایران) بپاخیزند و امام زمانشان را در برقراری عدالت یاری رسانند و پس از آنکه ظالمان را سرکوب کردند حکومت را به آن حضرت بسپارند هر یک از آنها که در این راه کشته شود شهید است .

14- بین اهل کتاب بر اساس کتب آسمانی آنها قضاوت می نماید(بر اساس فرامين تورات وانجيل با انها سخن مي گويد.)  

15- وقتی بیاید عقل شیعیانش را به کمال می رساند چرا که دست خدا به همراه اوست به همین واسطه عقلهایشان راجمع  می سازد .

16- حجت حق بر زمین استوار است او در جاده ها حرکت می کند و به شرق و غرب عالم سفر می نماید و به جماعتها سلام می کند همه را می بیند ولی مردم او را
 نمی شناسند تا وعده موعود و ندای آسمانی . (محل زندگي امام )

17- اگر زمین بدون امام باشد اهل خود را فرو می برد .

18- عیسی (ع) برای کمک قائم  ما از آسمان فرود می آید و پشت سر او نماز
می خواند . امام باقر(علیه السلام ) .

19- در بین اهل زمان ظهور مجاهدانی هستند همردیف صحابه پیامبر (ص) در کنار پیشوایانشان در مقابل ظلم صف کشیده اند . امام صادق ( علیه السلام ) .

 

20- مهدی (عج) طاووس اهل بهشت است و هاله ای از نور اطرافش را گرفته است. .پیامبر (ص)

 

21- کسیکه تا 40 روز دعای عهد امام زمان (عج) را بخواند و یا صلوات را بطور کامل تا یکسال بفرستد لیاقت حضور در رکاب آن حضرت را خواهد داشت . امام صادق ( علیه السلام )

 

22-وقتی ظهور نماید همه دلها متوجه او می گردد و نام او بر سر زبانها می افتد گوئی نام دیگری را نمی شناسند . امام علی ( علیه السلام ) .

23- وقتی شهید شد ضایعه عجیبی بر مردم وارد می شود و همه را متأثر می سازد گوئی تا بحال چنین ضایعه ای رخ نداده است .

24- او را قائم نام نهاده اند زیرا پس از آنکه معتقدان به آن حضرت از آمدنش قطع امید کردند ظهور می نماید .

25- کسیکه منتظر قائم ما باشد و از دنیا برود به مانند کسی است که در خیمه آن حضرت در حضور امام زمانش نشسته بلکه به مانند کسی است که در رکاب آن حضرت می جنگد بلکه به مانند کسی است که به همراه پیامبر اسلام (ص) با دشمنان اسلام می جنگد . امام باقر ( علیه السلام )

26- ظهور و فرج به اراده خدایتعالی است و هر کسی که برای اینکار وقت تعیین کند دروغ گفته است.امام عصر ( علیه السلام )

27- کتاب جفر که به همراه حضرت است کتابی است که احوال قوم بنی اسرائیل و داستانهای مربوط به آنها در آن آمده و تورات موسی (ع) و انجیل عیسی (ع) در آنست و احکامی در آن بیان شده است . امام صادق ( علیه السلام )

 (كتاب جامعه نيز نزد اوست)

 

28- خضر(ع) که در قرآن به عنوان عبد صالح و در روایات به عنوان یکی از انبیاء الهی معرفی شده تا زمان ظهور امام عصر (عج) عمرش طولانی است مونس و یاور حضرت در زمان غیبت و از وزیران او در زمان ظهورش می باشد . ( از نوادگان نوح نبی (ع) بوده و هر سال به همراه حضرت در ایام حج مناسک حج را بجا می آورد . )

 

 

29- قیام قائم ما از وعده های حتمی حقتعالی است و هر کس که در ظهورش تردید به خود راه دهد خداوند را در حالت کفر و انکار ملاقات خواهد کرد . امام صادق
( علیه السلام ) .

 

30- در مقابل شب قدری که خداوند به پیامبر اسلام (ص) داد شب قدری هم به اهل بیت (ع) او داد که همان شب نیمه شعبان است .

31- وقتی ظهور کند و به حکومت برسد چهل ساله بنظر می رسد .

 32- اولین کسیکه با ظهور امام عصر ( عج) با آنحضرت بیعت می کند جبرئیل است

 چنان که بین رکن و مقام رو در روی حضرت می ایستد و پس از آنکه آیات اول و دوم سوره مبارکه نحل را خطاب به مردم ندا داد و پس از آن مهدی (عج) ظهور کرد و ندای ألا ای اهل عالم سر داد و آیه  86 سوره مبارکه هود را تلاوت نمود دستش را که به مانند ید بیضاء حضرت موسی (ع) می درخشد بطرف امام دراز می کند آنگاه نقباء آن حضرت به همران جن و انس همگی می گویند : سمعنا و أطعنا و با حضرت بیعت می کنند . امام صادق (علیه السلام)

33- در حالیکه ده هزار نفر از شیعیان به همراه 313 نفر یاوران خاص و پنج هزار فرشته آن حضرت را همراهی می کنند و جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او قرار گرفته اند پس از آنکه از مکه بطرف مدینه و سپس از مدینه به سمت مکه مراجعت می نمایند بطرف کوفه حرکت می کنند و این شهر را به عنوان مرکزخلافت برمی گزینند.

34- هر کس که منتظر ظهور است باید که پرهیزکاری را پیشه خود سازد و بر اساس آنچه که ما گفته ایم عمل نماید و اخلاق خود را نیکو گرداند پس از آن منتظر باشد تا قائم ما به امر خدا ظهور نماید .

35- وقتیکه قائم ما ظهور نماید با نادانی مردم مواجه می شود بیشتر از جهل و نادانی که پیامبر (ص) در زمان ظهور اسلام با آن مواجه شده بود . (فضیل بن یسار از امام صادق) (علیه السلام)

 

36-بین رکن و مقام و به همراه وزیر و 313 تن از یاران خاص خود با عهد و شمشیری که از پیامبر (ص) در دست دارد ندای آسمانی ، او را به تمام جهان معرفی می نماید.
 ( و بدین ترتیب آغاز حکومت جهانی آن حضرت شکل می گیرد .
) امام باقر (علیه السلام)

37- بر بازوی راست آن حضرت موقع ظهور آیه « جاء الحق و ذهق الباطل » نوشته شده است.

 

 

38- 20 سال حکومت می کند و پس از شهادتش ، امام حسین(ع) او را در جای خود به خاک می سپارد و کربلا زیارتگاه بقیه الله می گردد .

39- براستی که بین قائم ما و حضرت یوسف (ع) وجه تشابهی است و آن اینکه همانند یوسف کسی او را نمی شناسد تا اینکه خداوند به او إذن دهد و او خودش را به مردم معرفی نماید . امام صادق (علیه السلام)

40- مثل ظهور او به مانند برپا شدن قیامت است جز خدای عزّ وجل از آن خبر ندارد و بطور ناگهانی اتفاق می افتد . به نقل از امام رضا (علیه السلام) در جواب زمان ظهور به دعبل خزاعی .

41- کسیکه منتظر امر ماست به مانند مجاهدی است که در راه خدا پیکار می کند و در خون خود غلطیده است . امام علی(علیه السلام)

42- کجائید هیهات ، هیهات که او نمی آید مگر آنکه همه شما زیر و رو شوید او
 نمی آید تا آنگاه که طرفداران حق و باطل از یکدیگر جدا شوند ، امام صادق (علیه السلام) خطاب به جمعی از یارانش که در مورد ظهور امام عصر(عج) صحبت می کردند

 

43- به خدا قسم که برای قائم ما غیبتی است که بواسطه آن جمع زیادی از مردم به هلاکت می افتند مگر آنهائی که قلبشان بر امامت او ثابت و باقی بماند و همواره برای تعجیل در ظهورش بدرگاه خداوند دست به دعا بردارند . امام صادق (علیه السلام)

44- برای تعجیل در ظهور من بسیار دعا کنید زیرا که فرج و گشایش کارهای شما در آنست . مهدی (عج)

45- به خدا قسم که وقتی قائم ما ظهور کند خداوند تمام شیعیانش را گرداگرد او جمع می نماید . امام رضا(علیه السلام)

46- بهرمندی از من در دوران غیبت به مانند بهره مندی از خورشید در پشت ابر است . مهدی (عج)

47- هر که 40 روز صبح دعای عهد امام زمان (عج) را پی در پی بخواند جزء یاوران آن حضرت خواهد بود هر چند از دنیا رفته باشد چرا که در زمان ظهور از قبر بیرون خواهد آمد .امام صادق (علیه السلام)

 48- هر کس هر روز دعای غریق را در زمان غیبت امام عصر (عج) بخواند خداوند او را از خطر هلاکت و گمراهی حفظ می نماید :( یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبِّت قلبی علی دینک ).

49- با ظهور آنحضرت إبلیس به دست مبارک نبی مکرم اسلام (ص) به قتل می رسد

( ولی شیاطین تا برپا شدن روز رستاخیر همچنان در إغوا کردن مردم تلاش می نمایند ) .

50- او می آید و هیچ برده ای در سرتاسر جهان نمی ماند مگر آنکه آنرا آزاد می کند و هیچ مقروضی نمی ماند مگر آنکه قرضش را أدا می کند و خون بهای همه کشتگان آن نبرد جهانی را هم پرداخت خواهد کرد . امام علی(علیه السلام)

51- وقتی قائم ما قیام کند هیچ کس در شرق و غرب عالم نیست مگر آنکه شهادتین را بر زبان خود جاری می سازد.امام صادق (علیه السلام)

52- نمی دانی که روزی دولت و حکمفرمانی از آن ما خواهد شد پس هر کس که در برابر ترس ها و اذیت ها صبر کند وقتی زمانه دولت ما فرا رسد از ما و در جمع ما خواهد بود . امام صادق (علیه السلام)

53- کسانیکه در زمان غیبت قائم ما در برابر تکذیب و آزار و کارشکنی مخالفان صبر را پیشه خود می سازند در زمان ظهور آن حضرت در رکاب او شمشیر می زنند و پاداش آنها همانند مجاهدانی است که در رکاب پیامبر(ص) جنگیده اند . امام حسن مجتبی (علیه السلام)

54- وقتی بیاید دست بر سر بندگان مومن می کشد چنانکه قلب مومنان به مانند پاره ای آهن سخت و محکم می شود و هر کدام از آنها توانائی و قدرت 40 مرد جنگی را پیدا می کنند . امام علی (علیه السلام)

55- به خدا قسم که شما تا زمان ظهور قائم ما غربال خواهید شد و به امتحانات و آزمایشات مختلف مبتلا و گرفتار خواهید شد تا خوب از یکدیگر جدا شوید . امام باقر (علیه السلام)

56- چه بسیار اندک اند کسانیکه ادعای یاری مهدی (عج) را دارند ولی تا وقتیکه آن حضرت ظهور می کند بر این ادعای خود باقی می مانند . امام رضا (علیه السلام)

57- وقتی ظهور کند بین رکن و مقام ندا در می دهد که ای یاوران و فرماندهان من و ای کسانیکه خداوند شما را برای چنین روزی برای من ذخیره قرار داده است برای اجرای فرمان خداوند در هر کجا هستید اطراف من جمع شوید در این موقع یاران حضرت که در محراب عبادت و یا در بستر استراحت بسر می برند از شرق و غرب عالم خودشان را به آن حضرت می رسانند . امام صادق (علیه السلام)

58- سه گروه مورد خطاب و تحت پیگرد امام زمانند : کسانیکه زمین را پر از ظلم و جور کرده اند و جلوی حضرت می ایستند و دشمنان پیامبر و اهل بیت (ع) که باید انتقام از آنها گرفته شود و افرادیکه بدلایلی حدّ بر آنها جاری نشده و از دنیا رفته اند و زنده خواهند شد .

59- لوح سبز جابر که توسط جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شده است و هدیه الهی از جانب خدا به پیامبر (ص) بوده است که در اختیار فاطمه زهرا (س) قرار می گیرد و وقتی جابر از پیامبر سوالی می پرسد پیامبر او را به نزد فاطمه می فرستد و دختر پیامبر نیز بنا به درخواست جابر احوال مهدی (عج) را از روی لوح سبز برای جابر می خواند.

 

60- وقتی قائم ما ظهور می کند آئین و برنامه جدیدی می آورد و حدود و احکام الهی را به اجرا در می آورد زیرا تا آن زمان بدعتها و تحریفات جای احکام واقعی اسلام را می گیرد و سنتهای پیامبر (ص) فراموش می شود . امام باقر(علیه السلام) .

61- چنان عرضه بر مومنان تنگ می شود و ظلم همه جا را فرا می گیرد که گوئی در روی زمین با این همه وسعت جای امنی برای اهل ایمان پیدا نمی شود تا اینکه خداوند قائم ما را برای آنها می فرستد . پیامبر (ص)

62- آنزمان که سختی و نادانی به مردم هجوم می آورد خداوند برگزیده خود را که خدا و فرشتگان از او محافظت می کنند بر سرتاسر زمین حاکم می کند ، تمام کافران در آن زمان به او ایمان می آورند و افراد ناشایست به صلاح و تقوی باز می گردند . امام علی (علیه السلام)

63- با ظهور امام عصر(عج) 27 شاخه از علوم کشف می شود در صورتیکه تا ظهور آنحضرت تنها 2 شاخه از علوم بدست انسانها رسیده است . (25شاخه از 27 شاخه علوم)

 

64- خداوند بدست قائم ما دجّال را می کشد و عیسی (ع) پشت سر او نماز می خواند.   امام باقر (علیه السلام)

65- وقتی قوم بنی اسرائیل از ظلم جائران به تنگ آمدند به نزد یکی از اولیاء الهی آمدند و در حضور او برای رهائی از ستم فرعون و اطرافیانش به درگاه خداوند دعا کردند و 40 روز به درگاه خداوند گریه و زاری نمودند خداوند نیز أجل مقرر شده فرعونیان را 170 سال به جلو انداخت و موسی(ع) را برای نجات بنی اسرائیل روانه ی سرزمین مصر کرد بر این اساس اگر پیروان آن حضرت برای تعجیل در ظهور دست به دعا بردارند امید است که خداوند روز ظهورش را به جلو بیندازد .

 ( سنّت بداء)امام صادق (علیه السلام)

66- خوشا بحال منتظران زمان ظهور آنهائیکه نه ترسی به دل راه می دهند و نه اندوهی آنها را فرا می گیرد آنها اولیاء الهی اند . امام صادق (علیه السلام)

67- هر که مرا انکار کند از من نیست بلکه همانند پسر نوح (ع) است . امام مهدی (عج)

 68- صبر داشته باشید بر أدای واجبات و در برابر اذیت دشمنان شکیبا باشید و با قائم ما پیوند دائمی داشته باشید هر کس که به قائم ما معرفت پیدا کند از اینکه امر با جلوتر یا عقب تر بیفتد بر او ضرری نمی رساند زیرا هر که با معرفت کامل از قائم ما از دنیا برود به مانند کسی است که با قائم ما و در خیمه اوست . امام باقر (علیه السلام).

69- اگر زمین از حجت خالی باشد زمین اهلش را می لرزاند و بواسطه اوست که زمین برکاتش را بیرون می ریزد و آسمان باریدنی هایش را فرو می ریزد و اگر حجت حق بر زمین نباشد زمین اهلش را فرو می برد . امام سجاد(علیه السلام)

70- خالی بر گونه راست دارد که به مانند ستاره سحری می درخشد ابروانش به هم پیوسته ، دست و انگشتانش درشت ، چشمان سیاه و سرمه گون ، اندامی دلربا و زیبا ، چهره گندم گون و تابناک ، پیشانی بلند و نورانی و دندانهای درشت ، اثر سجده بر پیشانی مبارکش نمایان ، سینه پهن و گشاده و قد متوسط و موزون دارد .

 

71- بر پیروان ما لازم و واجب است که هر یک اسلحه ای برای خود تهیه نماید امید است که وقتی خداوند آمادگی آنها را برای کمک به امام زمانشان می بیند فرج قائم ما را نزدیک سازد . امام صادق (علیه السلام)

( منظور اینست که با ثبت نام در پایگاه بسیج و آموزش نظامی آمادگی لازم برای یاری حضرت را پیدا کند.)

72- وقتی پنجمین فرزند من غایب شود مواظب دین خود باشید غیبت او باعث می شود گروهی از شریعت و دین خود دست بردارند زیرا آزمونی است که خداوند با آن بندگانش را می آزماید . امام کاظم (علیه السلام)

73- دعای ندبه بنقل از امام صادق (ع) است که سید بن طاووس آنرا نقل کرده است  

74- وقتی شخصی میان امام و مردم واسطه باشد و مورد پسند امام قرار گیرد مانند : أبوخالد کاکلی صحابه خاص امام سجاد (ع) و عثمان بن سعید نائب سه (امام هادی و عسگری و مهدی(عج) ) به آن باب گویند که در دوران غیبت صغرای حضرت 4 نفر این سمت را داشته اند .

75- توقیع یا رقعه به مجموع دست خطهای آن حضرت در جواب سوالاتی که از آن حضرت می شده و یا خطاب به فقیهان می نگاشته می گویند چنانکه خطاب یه شیخ مفید می نویسد : ما شما را از یاد نبرده ایم و در گرفتاریها و شدائد به یاد شما هستیم اگر غیر از این بود دشمنان بر شما ظفر یافته و شما را نابود می کردند .

76- کسیکه در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما اهل بیت باقی بماند خداوند پاداش هزار شهید را به او می دهد برابر پاداش شهدای بدر و احد . امام سجاد (علیه السلام)

77- آن امام را در مساجد زید و سعسعه در کوفه و در ماه مبارک رمضان و در حال نماز جماعت دیده اند در مسجد سهله فرود می آید مسجدیکه خانه إدریس نبی و ابراهیم (ع) بوده و مسجد جمکران نیز به دستور امام ساخته شده و در مسجد الحرام نیز ظهور می نماید .

78- غیبت به این معناست که او در میان ما زندگی می کند ولی کسی او را نمی شناسد لذا وقتی ظهور میکند و برخی از مردم چهره تابناک حضرت را می بینند می گویند : ما قبلاً این سید بزرگوار را در فلان مکان دیده بودیم .

79- شهادت امام عصر (عج) بنا به سه روایت از امام مجتبی و امام رضا و امام صادق (ع) مبنی بر اینکه :

هیچ کس از ما نیست مگر آنکه یا مسموم یا به ضربت شمشیر کشته خواهد شد ،قطعی است  80- ما فردا همگی شهید خواهیم شد و در زمان ظهور مهدی (عج) دوباره به دنیا بازخواهیم گشت . امام حسین (علیه السلام) در شب عاشورا

81- وقتی امام عصر (عج) در کنار کعبه ظهور کند 27 نفر از پشت سرزمین کوفه به او ملحق می شوند که 15 نفر از آنها از قوم موسی (ع) و 7 نفر اصحاب کهف می باشند.  

82- وقتیکه امام ظهور نماید أبدال خودشان را به حضرت می رسانند آنان 40 نفرند و در شام بسر می برند و أوصیای پیامبرانند .

83- وقتی آن حضرت به شهادت می رسند حکومت جهانی او به دست سیدالشهدا می افتد به خاطر اینکه بعد از ظهور امام عصر(عج) رجعت اتفاق می افتد و امام حسین (ع) به همراه صحابه به دنیا باز میگردند . (رجعت بازگشت گروه هائی از اقوام گذشته در زمان ظهور به دنیا را گویند )

 

84- هیچ مومنی نیست که در راه خدا کشته شده باشد مگر آنکه روزی به دنیا باز می گردد تا به مرگ طبیعی از دنیا برود .

85- ظهور و روز تولد حضرت و مجازات دجّال و سفیانی همگی روز جمعه است .

86- در زمان غیبت آن حضرت 80 وظیفه برای منتظران ظهور بیان شده که تحت عناوین شناخت امام زمان (عج) ، پیراستگی از آلودگیها ، پیوند با مقام ولایت ، پیروی از مراجع تقلید آمادگی برای یاری رسانیدن حضرت ، دعا برای ظهور حضرت و یاد و نام و قیام حضرت خلاصه می شود .(دركتاب مكيال المكارم )

87- مهدی (عج) از اهل بیت من است و خداوند او را برای فریادرسی انسانها می فرستد آنگاه نعمت فراوان می شود .پیامبر (ص) .

88- مردانی از خراسان و ری و فارس و طالقان با پرچمهای سیاه و سبز براه می افتند و در سرزمین کوفه فرود می آیند و با قائم ما که در مکه ظهور پیدا کرده بیعت می نمایند که در استقامت و پایداری دلهایشان به مانند پاره های آهن است .

89- رجعت مخصوص دو طایفه است : مومنان خاص ، برای رسیدن به فوض شهادت در رکاب آن حضرت به دنیا باز می گردند و مشرکان خاص : برای اینکه ذلت و خواری که شایسته آن بوده و کیفر ستمکاران عالم را به چشم خود بیند و کیفر داده شوند .

90- دابه الارض که قرآن از آن نام برده وقبل از قیامت ، خداوند او را از زمین خارج می کند و خطاب به منکران سخن می گوید و  و در نتیجه به خداوند ایمان می آورند علی (ع) است که همراه او عصای موساست و با آن دشمنانش را قلع و قمع می نماید او در زمان رجعت باز خواهد گشت . امام صادق ( علیه السلام ) ( دابه الارض به جنبنده ایکه به تمام احوالات کره زمین آگاهی کامل دارد گویند ) .

91- مهدی (عج) دو نشانه بارز دارد که به آن دو شناخته می شود یکی علم بیکران و دیگری دعای مستجاب . امام باقر (علیه السلام)

92- اگر علماء دین که وظیفه ارشاد و راهنمائی مردم را بر عهده دارند پس از غائب شدن فرزندم مهدی (عج) نبودند یک نفر از خلق هم نجات پیدا نمی کرد . امام هادی (علیه السلام)

93- بردن نام آن حضرت بنا به فتاوای برخی از علماء تا زمان ظهورش بنا به مصالحی حرام است نام او هم نام پیامبر (ص) یعنی : ( میم حاء میم دال ) است و از نامهای دیگر او منتظر ، مهدی ، قائم ، ابوالقاسم ، حجت ، بقیه الله را می توان نام برد .

94- وقتی مهدی (عج) ظهور کند خداوند بادی را مسخر او می گرداند تا در هر کوی وبرزن ندا دهد : ای مردم این مهدی است که به مانند سلیمان و داوود نبی (ع) بر شما حکم می راند و قضاوت می نماید و شاهد طلب نمی کند . روایت .

95- یاران مهدی (عج) در میان اهل آسمان افرادی شناخته شده اند و در بین اهل زمین تا وقت ظهور ناشناخته اند . امام علی (علیه السلام)

96- آنقدر در دوران ظهور مهدی (عج) نعمت فراوان می شود که تا آن روز زمین دوره ای را به مانند آن به خود ندیده است آسمان پیاپی باریدنی هایش را فرو می ریزد و زمین تمام روئیدنی هایش را بیرون می ریزد در روزگار حضرت ثروت ها زیاد می گردد و هیچ کس نیست که به مهدی می گوید به من عطا کن و آن حضرت مشتی زر به او می دهد . پیامبر (ص)

97- زمان دنیا به پایان نمی پذیرد مگر آنکه خداوند پیامبر و علی (ع) را در سرزمین کوفه مجتمع خواهد کرد و آنان مسجدی در آنجا با 12 هزار درب می سازند . امام صادق (علیه السلام)

98- هر که در شب و روز جمعه یکصد صلوات به همراه و عجِّل فرجهم بفرستد خداوند او را در زمره منتظران مهدی (عج) از نسل من قرار خواهد داد . پیامبر(ص)

99- وقتی قائم ما قیام کند در عالم برزخ به مومنان ندا می دهند که مولای شما ظهور کرده اگر می خواهید به او ملحق شوید به دنیا باز گردید . امام صادق (علیه السلام)

100- امام نشانه هائی دارد : از همه مردم عالمتر و آگاهتر است و در برابر بردباری و سخاوت و پرهیزکاری سرامد مردم زمانه خویش است و کتابی ( جفر) هم در نزد اوست   امام رضا (علیه السلام)

101- یا علی : آنها که یقینشان از همگان بیشتر است قومی هستند که در آخرالزمان می آیند آنان بر من و أئمه بعد از من و بر امام غائب از نظر، ایمان دارند با اینکه هیچ یک از ما را ندیده اند و تنها بواسطه آنچه که در نوشته ها و کتاب ها خوانده اند به ما اعتقاد پیدا کرده اند . پیامبر (ص)

 

102- هر کس که پنج سوره مسبحات ( که با تسبیح خداوند شروع می شوند ) را هر شبانه روز تلاوت نماید از دنیا نمی رود مگر آنکه امام زمانش را ملاقات نماید . روایت

103- حضرت ظهور نمی کند مگر آنکه آن حلقه کامل شود . سوال شد حلقه کدام است ؟ فرمود : تعداد یاران حضرت که شمار آنها ده هزار نفر است . امام صادق (علیه السلام)

(منظور تعداد ياراني است كه حضرت قيام خود را با انها شروع خواهد كرد .)

104- هر دوشنبه اعمال پیروان آن حضرت به محضرش عرضه می شود و اگر اعمال شیعیانش مورد پسند او نباشد قلبش از دست ما آزرده می گردد

105- امام باقر (ع) در توضیح سوال أبوحمزه ثمالی درباره نامگذاری امام عصر (عج) به قائم فرمود : وقتی جدّم حسین شهید شد خداوند در جواب اعتراض ملائکه که گفتند : خدایا آیا شما اجازه می دهید تا برگزیده شما بر روی زمین خونش بدست ظالمان پایمال شود ؟ خداوند نور یا شبه فرزندان او را به اهل آسمان که متأثر شده بودند نشان داد و گفت : آخرین آنها انتقام شهیدان کربلا را خواهد گرفت .

 

106- شعار یاران حضرت یا لثارات الحسین(ع) است : ای خونخواهان حسین . روایت

107- حدیث صیرفی از صحابه امام صادق (ع) می گوید : امام صادق به همراه عوان و مفضّل و دیگر صحابه برای حال و روز شیعیان در عصر غیبت روی خاک نشسته و به مانند فرزند مرده می گریست .

108- گذاشتن دست بر سر به هنگام خواندن دعای امام زمان (عج) و یا سلام گفتن به حضرت از زمان امام رضا (ع) رسم بوده و معنای این کار در آن زمان این بوده که ما به پیشگاه امام عصر(عج)که قرار است حاکمیت ائمه شیعه را بر سرتاسر زمین حکمفرما سازد ابراز احترام و درود و سلام داریم و برای اینکار اعلام آمادگی می نمائیم.  

109- مهدی (ع) زمین را همانطوریکه از ظلم و جور پر شده است از قسط و عدل پر خواهد کرد . پیامبر(ص)

110- ما نمی توانیم برای ظهور وقت تعیین کنیم اما قبل از ظهورش این پنج اتفاق به وقوع می پیوندد:

1- خروج دجّال ( خارج شدن دروغگوی حیله گر از دین ) 2- فرو رفتن لشگر 12 هزار نفری سفیان ثوری در زمین در منطقه بیداء ( در زمینی بین مکه و مدینه ) 3- ندا و صیحه آسمانی توسط جبرئیل در شب 23 ماه مبارک رمضان که نشانه حقانیت مکتب اهل بیت (ع)  نیز می باشد . 4- ظهور یمانی ( فرد صالحي در یمن ) 5- کشته شدن نفس زکیه ( سید حسنی) یعنی فرزندی از اولاد امام حسن مجتبی(ع) در مسجد الحرام ) . امام صادق (علیه السلام)   ( علائم حتمي ظهور)

111- قریب به 600 روایت حکومت طولانی مدت دوازده ائمه معصوم(ع) را با ظهور ولی عصر (عج) تایید می نمایند.

112- به خدا قسم که خون من از جوشش باز نخواهد ایستاد تا مهدی(ع) قیام کند و انتقام مرا از هفتاد هزار کافر و منافق و فاسق بگیرد.       امام حسین(ع)

113- سازمان وکالت صحابه ائمه(ع) از عصر امام صادق(ع) شروع به کار کرد و به تدریج به تعداد آنها اضافه می شد تا زمینه برای غیبت امام عصر(عج) فراهم شود به طوری که امام هادی(ع) 14  وکیل و امام عسگری(ع)21 وکیل و امام عصر(عج) 45 وکیل و از امام ششم تا دوازدهم مجموعا 85 وکیل، کار نشر معارف ائمه را در مناطق مختلف حوزه اسلام بر عهده داشتند.

114- در زمان حکومت حضرت عدالت و برابری در خانه ها راه می یابد همچنان که سرما و گرما در خانه ها راه می یابد.

115- تنها 5 گروه شامل: نقباء و نجباء و اوتاد و عباد صالح و ابدال با امام عصر(عج) در ارتباط هستند و در خدمت حضرت اند که تعدادشان پانصد نفر می شود

116- چون غیبت حضرت طولانی است و امام از شدت محبتی که به دوستان خود دارد هر زمانی که شخصی او را یاد میکند نگاهی به او می نماید سزاوار است که یاد کننده به جهت احترام و تعظیم از جای خود برخیزد. امام صادق(ع)

  117- جزیره ی خضراء :اشاره به داستان کوتاهی دارد بدین صورت که شخصی به  سفر دریائي  می رود و به جزیره ی سرسبز و خرمی می رسد که در آنجا همه ی مردم با صفا و صمیمیت زندگی می نمایند و شبیه آن شهری که به مدینه ی فاضله معروف است هیچ کار خلاف و غیراخلاقی در آنجا وجود ندارد ، آن شخص مسافر از اهل جزیره می پرسد که شما از چه قوم و طایفه ای هستید و مردم ساکن جزیره می گویند که : ما از فرزندان و نوادگان و از نسل حضرت مهدی (ع) می باشیم . آن شخص وقتی از سفر باز می گردد حکایت سفر خود را به اطرافیان تعریف می نماید ولی وقتی می خواهد دوباره به آن جزیره بازگردد محل آن را گم می کند و این داستان به صورت یک سند در میان مردم مبتنی بر وجود فرزندانی برای امام باقی می ماند که بیشتر علماء از جمله ی علامه امینی آن را مردود می شمارند که در كتابي  به نام مثلث برمودا این مکان با محل جزیره ی خضراء تطبیق داده شده است .

118- ادعای ارتباط با امام زمان (عج) :اگر به همراه نیابت و وکالت و یا پیام رسانی و از این قبیل باشد طبق توقیع امام به آخرین نائب خاصش ، دروغ است و اگر تنها مشاهده امام باشد ملاکی برای شخصیت و ارزش نهادن به مشاهده کننده محسوب نمی شود و اگر همراه شفا و سلامتی یا حل مشکلی باشد از کجا معلوم که آن فرد از ابدال یا اوتاد یا  حضرت خضر و از خادمان حضرت نبوده باشد تنها در یک صورت می توان احتمال داد دروغ نباشد و آن این است که ادعا کننده کسی باشد که مثلاً هفتاد سال از عمرش رفته باشد و کسی از او دروغی نشنیده باشد ( از این قبیل انسان ها باشد ) و بعد از عمرش سر او فاش شود .

119- در صفحات 221 تا 226 از کتاب دادگستر جهان ابراهيم امینی بخشی اختصاص دارد به موضوع دجالها و سفیانی ها در دوره ی آخر الزمان که بر اساس روایات به آن پرداخته شده است .

120- در پایان جلد دوم کتاب منتهی الآمال بخشی وجود دارد که به علائم و نشانه های ظهور امام زمان (عج) اختصاص دارد و علاقه مندان می توانند برای آشنائی بیشتر نسبت به تعدد و چگونگی این علائم به كتاب مذكور مراجعه فرمایند .

121-كتاب كمال الدين به اشارت امام زمان (عج) وتوسط شيخ صدوق (عليه الرحمه)نگاشته شده است.

( شيخ صدوق  عالم ديني است كه به دعاي امام زمان (عج)تولد يافته است .)

122-سفياني از منطقه شامات خروج خواهد كرد ويماني هم از يمن دست به قيام خواهد زد بنابراين كانون تحولات قبل از ظهور منطقه خاورميانه ميباشد .

123- تعدادي از ياوران خاص امام زمان (عج)زن ميباشد كه در جريان قيام وظهور  حضرت (ع) نقش پرستاري وامدادگري وامور تبليغي رادر سپاه او بر عهده مي گيرند.وهمچنين جزء فرماندهان وكارگزاران (ياوران خاص)حضرت نيز مي باشند.

124- قم در آخر الزمان مركز نشر علوم ومعارف اهل بيت(ع)  به سراسر جهان خواهد بود.

125- بنا به روايات اسلامي سال قبل از ظهور درشب 23 ماه مبارك رمضان ندا وصيحه آسماني از طرف جبرئيل اتفاق خواهد افتاد .

126-دجال در لغت عرب به هر دروغگوي فريبكار  گفته مي شود.  (بسيار دروغگو وفريبكار)

127- امام صادق (ع)بنابر روايتي پيروانش را در زمان غيبت به تقوي و اخلاق نيكو سفارش مي نمايند .وبراي زمينه سازي ظهور اين دو عنصر را بيشتر به شيعيانش سفارش وتوصيه مي نمايد .

128-لقب ابا صالح از جمله القاب حضرت است كه اگر شخص در حالت اضطرار وخطر آنرا قلبا" به زبان بياورد امام  عصر (عج)به فرياد رسي او حاضر مي شود (كه فرياد رسي از گمشدگان نمونه بارزآن مي باشد)

129- بوي مخصوص حضرت بوي گل ياس است .(مهدي (ع) طاووس اهل جنت است .)

130- نبرد قرقيسيا بنابر روايات اسلامي در منطقه اي به همين نام بين تركيه وسوريه اتفاق خواهد افتاد كه در جريان آن صدها هزار نفر كه به طمع بدست آوردن گنجي كه رود فرات از روي آن پرده بر مي دارد كشته خواهند شد وسفياني در همين زمان خروج خواهد كرد.

 131 – نبرد آرمگدون(آرماگدون) بنا بر اعتقاد مسيحيان ويهوديان صهيونيسم در منطقه اي به همين نام در فلسطين اشغالي در آخر الزمان بين سپاه خير كه( به ادعاي آنها ) همان يهوديان ومسيحيان صهيونيسم باشند وسپاه شر كه( به نقل از صهيونيست ها ) مسلمانان باشند اتفاق مي افتد وبا قيام عيسي (ع)صهيونيسم يهودي ومسيحي بر جهان حكمفرما خواهند شد.

 

132- بابيت وبهائيت از جمله مدعيان دروغين در زمينه نيابت امام زمان (عج)
مي باشند كه بسياري از حرام ها راحلال وشيعه را مشرك معرفي مي نمايند زير نظر دولت اسرائيل فعاليت هاي گسترده اي رادر جهت شكاف ميان مسلمين
در سرتا سر جهان انجام مي دهند.

    133-امام زمان (ع)درنامه اي كه به شيخ مفيد (عليه الرحمه )مي نويسد علت دور ماندن شيعيان را از فيض ديدار امام خود چنين بيان مي فرمايند: ( ( علت به تأخيرافتادن ظهور))    

(ماشمارا ازيادنبرده ايم ........به جز برخي اعمال ورفتار ناشايست، شمارا از فيض ديدار ما محروم نساخته است ).

 

مجلسي) 134- كتاب هاي 1-مهدي موعود (ع)  (ترجمه جلد 13 بحار الانوارعلامه

 2-الغيبه شيخ طوسي3- نجم الثاقب محدث نوري 4- مكيال المكارم سيدمحمد تقي موسوي اصفهاني 5- كمال الدين شيخ صدوق (عليه الرحمه)6-منتخب الاثرآيت الله صافي گلپايگاني

 

ازكتاب هاي مرجع ودرجه اول در زمينه آن حضرت مي باشد كه در كتب ديگر به آنها استناد مي شود .

135-1- دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني 2-استاد مهدي نيلي پور 3- حجت الاسلام مهدي يوسفيان بارز ترين افراد صاحب نظر و4-آيت اله صافي گلپايگاني 5-علي اكبر مهدي پور 6-محدث نوري 7-علي اصغررضواني 8-مسعودپورسيّدآقايي شاخص ترين نويسندگان عرصه مهدويت اند كه از همگي آنها همواره تقديروتشكر به عمل
 مي آوريم.

 

((اطلاعات عمومي( ويژه ظهورامام عصر (عج))

برگرفته از برنامه (تا جمعه ظهور) راديو معارف. 

 

 

 


 

 

و روایات ائمه معصومین (ع) در این زمینه

برگرفته ازبرنامه (تاجمعه ظهور ) رادیو معارف

بدون نظر

..... روستای مسجدین ..... کتابخانه نور ...... حسین نادری ... مصطفی رضایی جهاندار .... رضا فاتحی بیات .... | 10:25 - 1398/3/20